logo A+A Renax

A+A Renax, ČR a EU.

Stěhovací služby pro Vás

Stěhování těžkých břemen v Brně

Naše stěhovací firma krom klasického stěhování nábytku a běžného vybavení stěhuje i těžká břemena – těžké věci. Za těžká břemena považujeme cokoliv o hmotnosti nad 100 kg. Takové vybavení mají lidé běžně doma i v kanceláři. Je to třeba klavír, trezor, kopírka a mnoho dalších věcí. Stěhujeme i těžší věci jako třeba bankomaty, výdejní automaty, záložní zdroje, lékařské přístroje, klimatizační jednotky a vše o hmotnosti do 1.000 kg. Tato břemena , je-li to možné, stěhujeme lidskou sílou, nebo jednoduchými manipulačními prostředky. Jak je uvedeno v ceníku služeb, takové stěhování se neúčtuje v hodinové sazbě, ale v úkolovém tarifu, takzvaně v úkonech. Při výpočtu ceny se počítá jednu Kč za kilogram a odpracovaný úkon. Úkonem je stěhování do patra, nebo z patra. Transport břemene po rovném terénu do 15 m. Naložení na vozidlo, složení z vozidla bez mechanizace. Za úkon také považujeme překonání složitější překážky, nebo usazení břemene na vysoký sokl.

Stěhujeme i břemena o hmotnosti nad 1.000 kg. Díky speciálnímu vybavení a zkušeným stěhovákům stěhujeme i několika tunová břemena. Do výčtu břemen několika tunové hmotnosti patří třeba obráběcí stroje, obráběcí centra, tiskařské stroje, bankovní trezory, technologická centra a cokoliv, co se dá stěhovat. Před stěhováním takových břemen doporučujeme dohodnout si schůzku s naším technikem. Vysvětlíte mu Vaši představu, společně se dohodnete na technologickém postupu, proberete veškerá možná úskalí a překážky. Na základě této schůzky Vám náš technik odhadne předběžnou cenu. U tohoto stěhování se neúčtují úkony, ale hodinová sazba, která je uvedena v ceníku našich služeb.

Nejen stěhování, služby navíc.

Při stěhování těžkých věcí a především strojů, provede naše firma i odpojení strojů od médií (voda, plyn, elektřina apod.). Provedeme i zpětnou montáž, včetně elektro revize. U strojů provedeme ukotvení a ustavení do roviny. V případě potřeby zajistíme jeřáb a jinou potřebnou techniku prostřednictvím našich smluvních partnerů.

Vaše „těžké stěhování“ hravě zvládne naše „těžká parta“.

Stěhování těžkých věcí Stěhování těžkých věcí Stěhování těžkých věcí Stěhování těžkých věcí

Objednávka stěhování, vyklízení, či autodopravy